Omgjøring av lån til stipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 23.03.2020
Inntil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend. Det er kun deler av basisstøtten som kan gjøres om til stipend. Andre stipend, som skolepengestipend og reisestipend, får du utbetalt som stipend ved begynnelsen av hvert semester.

Ny ordning for omgjøring for deg i høyere utdanning

Fra og med undervisningsåret 2019-2020 vil ordningen for omgjøring endres, og avhenge av hvilken type utdanning du får støtte til. Får du støtte til høyere utdanning, vil hvor mye du får omgjort fra lån til stipend være knyttet til om du fullfører graden du får støtte til. Dette kalles gradsomgjøring.

Hvis du fullfører en grad som er offentlig godkjent i landet du studerer, kan du under visse forutsetninger få gradsomgjøring. Graden må kunne gis generell godkjenning og uttelling for et visst antall studiepoeng av NOKUT. Hvis du har tatt en lavere grad (undergraduate), må graden gi uttelling for minst 120 studiepoeng, og hvis du har tatt en høyere grad (graduate/postgraduate), må graden gi uttelling for minst 60 studiepoeng. Lånekassen sjekker om forutsetningene for gradsomgjøring er oppfylt.

Får du støtte til et lengre språkkurs (språklig tilrettelegging), får du ikke støtte til høyere utdanning og er dermed ikke omfattet av den nye ordningen. Du kan lese mer om språklig tilrettelegging her.

Hva skal til for å få gjort om lån til stipend 

1. Du må være borteboer
Hvis du bor sammen med foreldrene dine, får du ikke gjort om lån til stipend

2. Du må ha inntekt, formue og trygdeinntekter under grensene
Vi kontrollerer inntekten din hvert år. Hvis inntekten, formuen eller trygden din er over grensene, blir beløpet du kan få omgjort til stipend redusert. Du får et vedtaksbrev fra oss på Dine sider når vi har kontrollert inntekten din.

Les mer om grensene for inntekt, formue og trygd.

3. Du må bestå studiepoeng
Inntil 25 prosent av basisstøtten (det beløpet som heter "omgjøringslån") kan bli gjort om til stipend hvis du består studiepoeng. Du må bestå like mange studiepoeng som du har fått støtte til for å få full omgjøring.  

4. Du må bestå en grad
Inntil 15 prosent av basisstøtten (det beløpet som heter "gradsomgjøringslån") kan bli gjort om til stipend hvis du består en grad*. Du kan få gradsomgjøring for like lang tid som graden din er normert til.

*Hvis du ikke fullfører en grad, kan du likevel få omgjøring for de studiepoengene du har bestått, se punkt 3.

Les mer om ulike typer utdanninger i utlandet:

Lengre språkkurs (språklig tilrettelegging)
Enkeltfag (uspesifiserte studiepoeng)
Fireårig bachelorgrad i USA
Associate Degree i USA
Toårige grader og licence i Frankrike
Postgraduate Diploma og ettårig mastergrad i Storbritannia
Graduate Certificate i Australia
Medisinutdanning i flere land
Fire- eller femårig grad i Spania

Du må sende inn eksamensresultatene dine for å få gjort om lån til stipend

Når du har avsluttet utdanningen din i utlandet, må du selv sende inn en kopi av vitnemålet ditt og offisiell eksamensutskrift, slik at vi kan gjøre om lån til stipend. Send inn resultatene så fort som mulig etter du har bestått utdanningen for å være sikker på å få full omgjøring. Fristen for å få omgjøring for beståtte studiepoeng, er fire år tilbake i tid, regnet fra det kalenderåret hvor vi mottar resultatene fra deg. Fristen for å få omgjøring for en bestått grad er åtte år tilbake i tid, regnet fra starten av det semesteret hvor du besto graden.

For å kunne få omgjøring for bestått grad, må det gå klart fram av dokumentasjonen hvilken grad eller kvalifikasjon du har oppnådd. Dersom du har avsluttet utdanningen før du har oppnådd en grad, må du gi Lånekassen beskjed om dette.

Slik sender du inn vitnemålet ditt

Du kan enten laste opp vitnemålet ditt på Dine sider, eller sende oss en kopi av det i posten.

Sender du vitnemålet ditt i posten, send oss en kopi og merk det med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt. Du trenger ikke «rett kopi»-stempler eller annet på kopien du sender oss.

For deg som har tatt delstudier i utlandet

Dersom du har vært på studieopphold i utlandet som en del av høyere utdanning i Norge (delstudier), er det det norske lærestedet ditt som skal godkjenne utdanningen og rapportere inn eksamensresultater til Lånekassen.

Lengre språkkurs (språklig tilrettelegging)

Et lengre språkkurs er ikke regnet som høyere utdanning, og dermed ikke omfattet av den nye ordningen om gradsomgjøring. Det betyr at du kan få inntil 40 prosent av basisstøtten omgjort når du har fullført språkkurset.

Enkeltfag (uspesifiserte studiepoeng)

Når du tar enkeltemner (uspesifiserte studiepoeng), tar du ikke en grad og kan ikke få omgjort gradsomgjøringslån til stipend selv om du består fagene du har fått støtte til. Du kan likevel få omgjort vanlig omgjøringslån til stipend for beståtte studiepoeng. Dette utgjør 25 prosent av basisstøtten.

Gradsomgjøringslånet kan imidlertid gjøres om til stipend hvis du tar en grad senere. Du kan likevel bare få omgjort gradsomgjøringslån til stipend for det som er normert tid for graden du oppnår.

Associate Degree i USA

Toårige Associate Degrees kan bli tatt ved Community Colleges i USA. Siden det første året av denne graden ikke blir regnet å være på samme nivå som høyere utdanning i Norge, vil graden bare gi uttelling for 60 studiepoeng på lavere grad (undergraduate). Du kan derfor ikke få gradsomgjøring for en Associate Degree i USA. Men hvis du bygger på denne toårige graden til en vanlig fireårig bachelorgrad i USA, kan du få gradsomgjøring for fire år når du består bachelorgraden.

Fireårig bachelorgrad i USA

Fullfører du en fireårig bachelorgrad i USA, vil du kunne få gradsomgjøring for alle fire årene.

Toårige grader og licence i Frankrike

Frankrike har flere toårige grader, blant annet DUT (Diplôme Universitaire de Technologie), BTS (Brevet de Technicien Supérieur) og DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales). Disse gradene gir uttelling for 120 studiepoeng på lavere grad (undergraduate) i Norge. Du kan få gradsomgjøring for slike grader.

Det er mulig å bygge på slike toårige grader med ett ekstra år for å oppnå en treårig licence, som gir uttelling for 180 studiepoeng i Norge. Du kan få gradsomgjøring også for licence. Hvis du allerede har fått gradsomgjøring for de to første årene, vil du bare få gradsomgjøring for det tredje året når du fullfører en licence.

Postgraduate Diploma og ettårig mastergrad i Storbritannia

Ved universiteter i Storbritannia er det mulig å ta en ettårig Postgraduate Diploma, eller mastergrader med en normert varighet på ti eller tolv måneder. Du kan få gradsomgjøring for slike grader tilsvarende normert tid.

Graduate Certificate i Australia

Australia har et halvårig Graduate Certificate. Det er en grad på høyere nivå (postgraduate), men den gir bare uttelling for 30 studiepoeng i Norge. Du kan derfor ikke få gradsomgjøring for denne graden. Gradsomgjøringslånet kan imidlertid gjøres om til stipend hvis du for eksempel tar en mastergrad senere. Du kan likevel bare få omgjort gradsomgjøringslån til stipend for det som er normert tid for graden du oppnår.

Medisinutdanning i flere land

Flere land har seksårig medisinutdanning, eksempelvis Danmark, Ungarn, Tsjekkia og Polen. Du kan få gradsomgjøring for disse utdanningene tilsvarende normert tid.

Fire- eller femårig grad i Spania

I Spania kan utdanninger som normalt godkjennes som utdanning på bachelornivå ha ulik varighet. En Licenciado kan ha en normert varighet på både fire og fem år. Du kan få gradsomgjøring for begge variantene tilsvarende normert tid.