Betalingsutsettelse

Sist oppdatert: 27.12.2019
Kan du ikke betale regningen fra Lånekassen, kan du utsette betalingen. Du trenger ikke oppgi noen grunn for hvorfor du ikke kan betale.

Du kan velge å utsette (ikke betale) den siste regningen din og fremtidige regninger, opptil seks forfall av gangen. Har betalingsdatoen passert, kan du fortsatt søke om å få utsatt denne regningen.

Les mer om betalingsutsettelse
.

Slik fyller du ut søknaden

I søknaden krysser du av for de regningene du ikke kan betale. Du må krysse av for hvert enkelt forfall du vil utsette betalingen for. Hopper du over et eller flere forfall i søknaden, vil du få regninger i de månedene du ikke har krysset av for. Har du regninger som skulle vært betalt, blir disse automatisk avkrysset i søknaden.

Har du brukt opp utsettelsene, men kan ha rett til flere?

Det er mulig å få flere enn 36 betalingsutsettelser hvis du kan sannsynliggjøre at du har rett til å få slettet renter på lånet ditt. Da må du sende oss en søknad om å få slettet renter før du sender søknaden om betalingsutsettelse.

Søk om betalingsutsettelse