Tilleggsstipendlisten for 2020–2021 er klar

Sist oppdatert: 15.10.2019
Starter du på en utdanning i undervisningsåret 2020–2021 må lærestedet ditt stå på tilleggsstipendlisten for at du skal ha rett til tilleggsstipend.

Du finner den oppdaterte tilleggsstipendlisten her.

Det er også et vilkår at du betaler skolepenger som er høyere enn satsene våre for vanlig skolepengestøtte. Satsene for 2020–2021 blir først klare i mars 2020. Du finner vilkårene for tilleggsstipend for 2019–2020 her.

Kriterier for vurdering av lærestedene
Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som lager listen over læresteder som gir rett til tilleggsstipend. Denne listen blir revidert hvert år. Vurderingen baserer seg på to ulike internasjonale rangeringer av forskningsuniversiteter. Du kan lese mer om ordningen på Diku sine nettsider.

Ingen egen søknad

Det er ikke nødvendig å sende inn en egen søknad om tilleggsstipend. Dersom du har rett til lån og stipend, har fått opptak ved et lærested som er omfattet av ordningen og betaler skolepenger som er høyere enn satsene våre for vanlig skolepengestøtte, får du tilleggsstipend.

Hva skjer når lærestedet mitt ikke er på tilleggsstipendlisten lenger?

Hvis lærestedet ditt var på tilleggsstipendlisten da du begynte på studiet, har du fortsatt rett til tilleggsstipend i normert tid for utdanningen.

Delstudium

Du kan også få tilleggsstipend etter de samme kriteriene dersom du tar et delstudium, det vil si utdanning i utlandet som er en godkjent del av en utdanning som du har begynt på i Norge.